Virtuālie pasākumi – kā veidot saikni ar virtuālu auditoriju
PASĀKUMU INDUSTRIJA #04