Par darbu augstas inflācijas apstākļos
PASĀKUMU INDUSTRIJA #06