Saliedēšanās un sporta spēles – darba devēja tēls un organizācijas kultūra
PASĀKUMU INDUSTRIJA #02