Saliedēšanās un sporta spēles – darba devēja tēls un organizācijas kultūra